Cijene (7 dana)

  • Visoka sezona: 2800 €, 12.7-15.8
  • Sezona: 2500 €, 28.6-11.7 , 16.8-22.8
  • Predsezona A: 2200 €, 14.6-26.6 , 23.8-05.9
  • Predsezona B: 1900 €, 17.5-13.6 , 06.9-19,9
  • Izvan sezone: 1600 €

Rezervacije i kalendar


* Preferiramo sedmodnevne rezervacije (od subote do subote) Za drugačije aranžmane kontaktirajte nas